rétrofocus

rétrofocus m Retrofokus m; Retrofokusobjektiv n