conseiller, conseillère

conseiller m, conseillère f Berater(in) m(f); ~ technique technischer Berater, technische Beraterin