Band

Band n 1. bande f; Dialog~ bande parole; IT-~ bande internationale; Magnet~ bande magnétique; Master~ bande maîtresse od. master; Mutter~ bande-mère; Start~, Vorlauf~ bande amorce; amorce f; Ton~ bande audio; bande-son; bande sonore; Video~ bande-vidéo; Viertelzollband bande quart de pouce; ** 2. Frequenz ~breite f bande f passante, large bande f, largeur f de bande; * Frequenz~ bande f de fréquence